Γιατί να μας προτιμήσετε

Γιατί να μας προτιμήσετε

Λειτουργούμε Νόμιμα: Τα φροντιστήρια μας διαθέτουν νόμιμη και σε ισχύ «Άδεια Λειτουργίας» καθώς επίσης και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Διαθέτουμε άριστη υποδομή: Κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, εξοπλισμός και μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων,

Λειτουργούμε σε περιβάλλον Ασφάλειας & Άνεσης: Κλιματισμός, τακτική συντήρηση, συχνή ανανέωση εξοπλισμού, παρακολούθηση και καταγραφή στο βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας.

Αυστηρά δομημένο πρόγραμμα: Σταθερό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών, καθώς και σταθερό πρόγραμμα διαγωνισμάτων.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των συνεργατών μας

Φροντίζουμε πάντα οι συνεργάτες μας – εκπαιδευτικοί να διαθέτουν:

 • Επαγγελματική επάρκεια
 • Επιστημονική αρτιότητα
 • Εξειδίκευση
 • Επικοινωνιακή δεξιότητα
 • Εμπειρία
 • Διάθεση για δουλειά
 • Διδακτική ικανότητα
 • Μεταδοτικότητα – Αποτελεσματικότητα
 • Ειλικρινή διάθεση συνεργασίας
 • Διάθεση για αυτοαξιολόγηση 
 • Δυνατότητα ολοκληρωμένου προγραμματισμού

Σημειώσεις και βιβλία του Φροντιστηρίου μας

Παρέχουμε σημειώσεις & βιβλία του φροντιστηρίου μας, έργα πνευματικής προσπάθειας & εμπειρίας ετών, τα οποία βελτιώνονται διαρκώς, αλλά και αναπροσαρμόζονται με τις νέες συνθήκες που κάθε φορά ισχύουν.

Διοργανώνουμε συχνότατα Εσωτερικά Σεμινάρια (συναντήσεις και συσκέψεις μέσα στο φροντιστήριο με τους συνεργάτες μας εκπαιδευτικούς).

Διαρκής Επιμόρφωση

Παρακολουθούμε όλα τα Επιμορφωτικά Προγράμματα που οργανώνονται από τον Σ.Ε.Φ.Ι. (Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ιωαννίνων) και την Ο.Ε.Φ.Ε. (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας) ή άλλους φορείς.

Σχέση με τους μαθητές & τους γονείς:

 • Εισαγωγική συνέντευξη και διαγνωστικό τεστ κατάταξης
 • Ανίχνευση των εκπαιδευτικών τους αναγκών

Έλεγχος της συμβατότητας μεταξύ των στόχων του μαθητή και των δυνατοτήτων του (Σύγκριση επιδόσεων σε σχολείο και τεστ κατάταξης, με τις απαιτούμενες για εισαγωγή στην επιθυμητή σχολή)

Εξατομικευμένη αντιμετώπιση των μαθητών και σχεδιασμός του κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος

Προσωπικός σύμβουλος σπουδών

Για κάθε μαθητή υπάρχει ένας υπεύθυνος καθηγητής ο οποίος παρακολουθεί από την ημέρα της εγγραφής του τη γνωστική, αλλά και συναισθηματική εξέλιξή του και παρεμβαίνει όταν και όπου χρειάζεται.

Εκτίμηση και ενδιαφέρον για τους μαθητές

Συχνή επικοινωνία με τους γονείς – Αναλυτική και ειλικρινής ενημέρωση (προγραμματισμένες ενημερώσεις γονέων).

Καθημερινά τεστ και εβδομαδιαία τρίωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (καθορισμένες και γνωστές στους μαθητές από την αρχή της εκπαιδευτικής χρονιάς)

 • Εβδομαδιαία οργάνωση μελέτης
 • Ασκήσεις και εργασίες από μάθημα σε μάθημα
 • Ψυχολογική στήριξη – συνεργασία με αρμόδιους φορείς

Στόχος:

Η συνεχής βελτίωση της γνωστικής & συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών

Οι επιμέρους εκπαιδευτικοί στόχοι που τίθενται από τη διοίκηση του φροντιστηρίου ανά τάξη – προσανατολισμό και γνωστικό αντικείμενο είναι:

 • ανάληψη της κοινωνικής ευθύνης (τα δίδακτρα πρέπει να “πιάνουν τόπο”)
 • επιτυχία στις προαγωγικές εξετάσεις
 • επιτυχία στις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αποτέλεσμα:

Τα αποτελέσματα είναι πάντα εξαιρετικά:

 • Μέγιστη ικανοποίηση των μαθητών και των γονέων, από την παροχή αποτελεσματικής εκπαιδευτικής βοήθειας.

 • Επιτυχία στις εξετάσεις (προαγωγικές και εισαγωγικές)